Python 3D object detection point cloud

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a skilled Python developer who can help me with a project on 3D object detection point cloud. The purpose of this project is object recognition.

I need to implement this :

[login to view URL]

in order to do classification and then write Python script to send these data over the UDP

Lập trình C Lập trình C++ Machine Learning (ML) Python Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #37241569

Về dự án

32 đề xuất Dự án từ xa 2 tuần trước đang mở