Đã Đóng

REG Tiktok -- 2

2 freelancer chào giá trung bình$625 cho công việc này

erbaghdasaryan

Hi I am a c# developer Let us discuss

$750 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
TranVietH0ang

I have free time to fo all these things and also I can code on C++ which fits the requirements of this job.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0