Đã Đóng

$375 Review source code

I need you to review my source code for any problems.

I will send source code to successful bidder.

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, React.js

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Cordova, United States

ID dự án: #33765661