Lập trình robot Scara vẽ hình, in 3D

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Sử dụng cánh tay 3D vẽ theo mẫu có sẵn , in 3d

Sử dụng Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 shield

Hiện đã có mô hình

Lập trình C

ID dự án: #11677746

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình₫8048148 cho công việc này

ranganathp

FREELANCER RECOMMENDED ------------------------------------------------------ Can help... I am an Expert... Lets Start! Please start a Discussion with me and we can get started from there... Please check the past p Thêm

₫20000000 VND trong 30 ngày
(5 Nhận xét)
4.8
giopld

(((((((((((((((( i can help you very low price Chat me now please now )))))))))))))))))) *************************************************************

₫700000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0