Đã Đóng

Software Engineering Experts

2 freelancer đang chào giá trung bình $23 cho công việc này

vicktordavidenko

Hello ! I want to do your job now! If your job is about C, i can do that easy! I can start right now! I want chart for more detail! thank you!

$20 CAD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
2.2
yesapurbabd

Hi I'm Apurba Biswas

$25 CAD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0