Đã Đóng

Xây dựng hệ suy diễn mờ

6 freelancer đang chào giá trung bình ₫4005555 cho công việc này

trutony

Hello,dear! How are you? I am the person who already discussed about your [url removed, login to view] feel free to contact me.I hope to work for [url removed, login to view] Relevant skills fuzzy infererence,NN,matlab,algorithm

₫7000000 VND trong 5 ngày
(4 Đánh Giá)
2.6
LeonovTim81

Hi. nice to meet you.I think I can help you. i have experience in matlab and math Let's talk about your task in detail. Thank you.

₫3444444 VND trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
1.9
dinhfreedom

Xin chao Ngai, tôi có kinh nghiệm phong phú trong logic ngớ ngẩn vì vậy tôi quan tâm đến dự án này. Tôi muốn thảo luận chi tiết hơn về dự án. Nếu bạn cho tôi nhiệm vụ, tôi sẽ làm hết sức mình để đạt được kết quả tốt Thêm

₫6000000 VND trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
2.0
₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
QualityCoder3

Hi I am CERTIFIED C++ Programming, Mathematics, Matlab and Mathematica, Algorithm, C Programming, Software Development EXPERT. I have experiences in development of information systems and development of applicatio Thêm

₫700000 VND trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0