Đã Đóng

TelizzoLol

3 freelancer chào giá trung bình$750 cho công việc này

(49 Nhận xét)
7.2
(2 Nhận xét)
7.4
Softeria

Hello friend, I did MS Software Engineering. I have 7 years of experience in software development. I can do any simple task (e.g. data structures or OOP) to complex problems (e.g. ML and AI). I work on JAVA, C, C++, Py Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(53 Nhận xét)
6.2