Giới thiệu du lịch về các quốc gia

Đã Đóng Đã đăng vào 10 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Tôi đang tìm một freelancer để giới thiệu về các quốc gia từ 1 đến 3. Yêu cầu freelancer có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nội dung phải bằng tiếng Việt và cần được biên soạn đúng thời gian. Tôi cần freelancer có khả năng đánh giá và biên soạn nội dung về các quốc gia mà tôi chỉ ra theo định hướng của tôi. Tôi

Lập trình C Lập trình C# Lập trình C++ Thiết kế đồ họa Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #36380078

Về dự án

Dự án từ xa 9 tháng trước đang mở