Đang Thực Hiện

Upgrade to existing resume writing site.

I am looking to have an existing resume writing site upgraded to a better quality version. I need this by Friday morning so I would appreciate a full time effort in this.

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: programming resume, quality version, need existing site upgrade, looking resume, writing resume, writing resume filipino, existing resume, web site project resume, voip description writing resume, content writing resume, site getafreelancercom resume cebu, writing resume predental student, review site writing, need resume

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Mississauga, Canada

Mã Dự Án: #1681519

Đã trao cho:

PauloSam

Hello Sir I`m your worker. Regards.

$100 USD trong 10 ngày
(5 Đánh Giá)
3.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

nuprogramer

Please check PM.

$500 USD trong 5 ngày
(10 Đánh Giá)
5.1