Wrioting, build the website

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Có thể viết lách, năng động, siêng năng,

Lập trình C

ID dự án: #18293001

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

shovoncse

Hãy thảo luận chi tiết và bắt đầu ngay bây giờ? Tôi tự tin. Tôi sẽ cung cấp cho bạn. Chất lượng công việc. Hãy cho tôi một cơ hội để thể hiện kỹ năng của tôi. Tôi rất chăm chỉ và luôn luôn giao công việc đúng giờ Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0