Đã Đóng

Wrioting, build the website

Có thể viết lách, năng động, siêng năng,

Kĩ năng: Lập trình C

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Can Tho, Vietnam

ID dự án: #18293001

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

shovoncse

Hãy thảo luận chi tiết và bắt đầu ngay bây giờ? Tôi tự tin. Tôi sẽ cung cấp cho bạn. Chất lượng công việc. Hãy cho tôi một cơ hội để thể hiện kỹ năng của tôi. Tôi rất chăm chỉ và luôn luôn giao công việc đúng giờ Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0