Đã hoàn thành

MQ4 Indicator conversion to NT7

Được trao cho:

trivietsales

As discussed.

$100 USD trong 2 ngày
(17 Đánh Giá)
5.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

saginpol

I can do it. Also I have profitable stratagy for NT7. I am official NT7 vendor.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0