Đã hoàn thành

Access Database Decryption

Please find the attached access database and a dotnet project.

I need help in decrypting a few columns in tables PHMN and CONM tables.

You may find the code to decrypt if you decompile the dotnet project.

I am looking for new code that will help to me to decrypt these columns.

Kĩ năng: Lập trình C#, Microsoft Access

Xem nhiều hơn: programming in access database, programming in access, programming access database, microsoft access programming, decrypt access, decrypt access database, find new programming, decryption, access database, need access database help, programming microsoft project, decrypting, code database access, help access code, access database code, help access, access database programming, project database programming, access code database, netconnectech, dotnet database, code access database, access 2003 database inventory, access 2012, decryption data access database

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Blue Bell, United States

ID dự án: #1710922

Được trao cho:

tauitdnmd

Dear. I completed your project, pls check pm

$60 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
3.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

duchuyctlk

Hi, please check your PMB.

$50 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
2.8