Đang Thực Hiện

aircraft maintenance

the system is 10 tasks each task 100 $

the first task is three types of maintenance schedule:

1- line maintenance (short-term).

2- pilot report/observation(during trip)

3- hug maintenance (Long-term)

Kỹ năng: Lập trình C#, MySQL

Xem thêm: types programming, programming types, trip report, maintenance, c maintenance, short programming, maintenance system, aircraft maintenance, programming short, system maintenance, ict teacher observation report, observation report, trip system, mysql maintenance, system maintenance mysql, mysql schedule, sharp mysql, mysql sharp, long file short converter, task schedule, contract aircraft maintenance penticton, report mysql

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) SEDANG, Malaysia

Mã Dự Án: #1711834

Đã trao cho:

thesaw

hello , i can help u

$1000 USD trong 7 ngày
(10 Đánh Giá)
3.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $1140 cho công việc này

Webwingtechology

Dear Sir, Webwingtechnologies Software offers a wide range IT Services. We have over 23 programmers, all experts in their various respective programming disciplines plus a team of project and sales managers. Webwing Thêm

$1280 USD trong 18 ngày
(7 Đánh Giá)
5.9