Đang Thực Hiện

aircraft maintenance

the system is 10 tasks each task 100 $

the first task is three types of maintenance schedule:

1- line maintenance (short-term).

2- pilot report/observation(during trip)

3- hug maintenance (Long-term)

Kĩ năng: Lập trình C#, MySQL

Xem nhiều hơn: types of programming, programming types, programming schedule, trip report, maintenance, c maintenance, short programming, maintenance system, aircraft maintenance, programming short, system maintenance, write classroom observation report pgce, pgce classroom observation report, ict teacher observation report, observation report, trip system, classroom observation report, mysql maintenance, system maintenance mysql, maintenance aircraft time tracking spreadsheet, mysql schedule, sharp mysql, rule long ea short ea, mysql sharp, long file short converter

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) SEDANG, Malaysia

ID dự án: #1711834

Được trao cho:

thesaw

hello , i can help u

$1000 USD trong 7 ngày
(10 Đánh Giá)
3.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $1140 cho công việc này

Webwingtechology

Dear Sir, Webwingtechnologies Software offers a wide range IT Services. We have over 23 programmers, all experts in their various respective programming disciplines plus a team of project and sales managers. Webwing Thêm

$1280 USD trong 18 ngày
(7 Nhận xét)
5.9