Đang Thực Hiện

Bayesian Email FIlter

Được trao cho:

balramc

Please check message.

$50 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

kymhorsell

Can build or adapt something for you using Baysean or other ML methods.

$100 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
topcoder0

I easily can do it

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0