Đang Thực Hiện

Map link add-on

Đã trao cho:

artursharipov

I'me ready to start the project

$50 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
4.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $133 cho công việc này

dreamsoft4u

Hello sir, we at dreamsoft4u having vary handsome experience in google map API [url removed, login to view] Provide more detail to understand the scope of work. Thanks Jayant Vaishnav [url removed, login to view]

$200 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dotnetbuddy

Please see PMB

$150 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0