Đã Đóng

api facebook - js - làm chorme extension

4 freelancer chào giá trung bình$713 cho công việc này

EricMtpixels

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ We have read your project and it matches our skills and we can provide you qualit Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(31 Nhận xét)
6.8
shaunleeglobal

Chúc mừng sếp Chúng tôi sẽ rất vui lòng giúp bạn vì chúng tôi là những chuyên gia có hơn 5 năm kinh nghiệm. Những gì quan trọng nhất đối với chúng ta là; niềm tin của bạn, chức năng hoàn hảo của dự án của bạn, tính đồn Thêm

$350 USD trong 6 ngày
(3 Nhận xét)
3.7
toan97

Mình đã có kinh nghiệm làm việc này (1 chrome extension auto like và auto comment). Và đã có api quét comment bài viết. Mình hy vọng bạn liên lạc với mình để trao đổi cụ thể hơn chi tiết dự án.

$500 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lamoscar1412

H bạni mình có kinh nghiệm làm và research về facebook api. Và mình cũng nằm trong top white hat list của facebook ( [login to view URL] ). Nếu ok thì mình ib trao đổi nhé

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0