Đã Đóng

APP IOS kết quả bóng đá sử dụng keyword nhà cái

Gọi API kết quả bóng đá và sử dụng keyword nhà cái. Có kinh nghiệm upload các dạng app có liên quan đến casino cá cược. Hỗ trợ upload, Phát sinh thương lượng.

Kĩ năng: Lập trình C#, iPhone, Lập trình C++, Mobile App Development, Lập trình C

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #27708119