APP IOS kết quả bóng đá sử dụng keyword nhà cái

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Gọi API kết quả bóng đá và sử dụng keyword nhà cái. Có kinh nghiệm upload các dạng app có liên quan đến casino cá cược. Hỗ trợ upload, Phát sinh thương lượng.

Lập trình C# iPhone Lập trình C++ Mobile App Development Lập trình C

ID dự án: #27708119

Về dự án

Dự án từ xa 3 năm trước đang mở