Đã Đóng

Asp.Net MVC Angular Developer -- 2

Must be available Full Time

Must have 2+ years of Experience

No Agencies only Individuals

Monthly Salary

Kĩ năng: Lập trình C#, HTML5, MVC, ASP.NET, AngularJS

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Aurangabad, India

ID dự án: #32679922