Đã hoàn thành

32 bit API to 64

Dự án này đã kết thúc thành công bởi shiva1888 với giá $30 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I have a project that you can run code analysis on and I need the warning fixed. The first person that contacts me with a fixed solutions wins the bid. Thanks and good luck

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online