Đã Hủy

MT4 EA to cAlgo

To convert an existing EA (MQ4) to cAlgo in order to use in cTrader

Kĩ năng: Lập trình C#

Về khách hàng:
( 57 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #5922140