check lỗi website

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Website của tôi bị lỗi bản quyền của bên thiết kế, upload bản backup source code lên web vẫn không vào được

Lập trình C# Lập trình C++ HTML PHP Lập trình C

ID dự án: #26900097

Về dự án

Dự án từ xa 3 năm trước đang mở