Đã Đóng

check lỗi website

Website của tôi bị lỗi bản quyền của bên thiết kế, upload bản backup source code lên web vẫn không vào được

Kĩ năng: Lập trình C#, Lập trình C++, HTML, PHP, Lập trình C

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hồ Chí Minh, Vietnam

ID dự án: #26900097