Đã Đóng

code nhận cuộc gọi chuyển thành văn bản trên thiết bị gsm