Đang Thực Hiện

COM Server

We need to add a COM Server to an existing application

Kỹ năng: Lập trình C#

Xem thêm: server programming, server application programming, add server, gsm server card application, server error application mac, fix server error application

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Bundall, Australia

Mã Dự Án: #1030768

Đã trao cho:

sm2mafaz

Hello Barry, As discussed. Kind Regards, Mafaz

$150 USD trong 40 ngày
(9 Đánh Giá)
4.1

6 freelancer đang chào giá trung bình $109 cho công việc này

crypted

Please check your pmb.

$150 USD trong 3 ngày
(20 Đánh Giá)
4.8
drobyshev

Make this task fast and accuracy. Some detail need for this task. See PM, please.

$50 USD trong 2 ngày
(14 Đánh Giá)
4.3
grmate

i can do it

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
XGroup

I have vast experience in C, C++, VC++, .Net technologies. Please see PMB.

$125 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mabja

Hello Bazzar - Expert in COM. Please read PMB

$80 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0