Đã hoàn thành

COM Server

Được trao cho:

sm2mafaz

Hello Barry, As discussed. Kind Regards, Mafaz

$150 USD trong 40 ngày
(9 Đánh Giá)
4.1

6 freelancer đang chào giá trung bình $109 cho công việc này

crypted

Please check your pmb.

$150 USD trong 3 ngày
(20 Nhận xét)
4.8
drobyshev

Make this task fast and accuracy. Some detail need for this task. See PM, please.

$50 USD trong 2 ngày
(14 Nhận xét)
4.3
grmate

i can do it

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
XGroup

I have vast experience in C, C++, VC++, .Net technologies. Please see PMB.

$125 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mabja

Hello Bazzar - Expert in COM. Please read PMB

$80 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0