Đã Đóng

Consultant for WPF ,WCF, Web services, Angular.js - open to bidding

We need 2 days KT on WPF, WCF, Web Services, Angular js. Need to develop good hands-on on these skills.

Kĩ năng: Lập trình C#, PayPal API, Visual Basic, Windows Mobile, WPF

Xem nhiều hơn: angularjs jobs remote, angularjs job opening, contract c# programming, part time angularjs jobs, wpf remote jobs, angularjs freelance rates, wpf freelance projects, angularjs freelance work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #14957774

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹6111 cho công việc này

₹6111 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0