Đã Đóng

Consultant for WPF ,WCF, Web services, Angular.js - open to bidding

We need 2 days KT on WPF, WCF, Web Services, Angular js. Need to develop good hands-on on these skills.

Kỹ năng: Lập trình C#, PayPal API, Visual Basic, Windows Mobile, WPF

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14957774

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹6111 cho công việc này

₹6111 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0