create a WCF [login to view URL] binding connection on server -- 2

Đã hoàn thành Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

create a WCF [login to view URL] binding connection on server to work with .net project

work on remote via anydesk or ultraviewer

Lập trình C# .NET Microsoft SQL Server ASP.NET VB.NET

ID dự án: #37214949

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

Được trao cho:

talhaamin

I am an expert in .NET and WCF please share more details of your project I am sure with mt lots of experience i would be able to do a great job

$30 USD trong 7 ngày
(80 Đánh Giá)
8.5