Đã Đóng

Creating Alexa Skill

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹8889 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.7
₹10694 INR trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
apdas

Hi, I am an experienced developer with more than 8 years of C# expertise. Please let me know when can we start the work. Thank you, [login to view URL]

₹10000 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0