Đã hoàn thành

Crystal Report Project for Ketan P. - Do not bid

Được trao cho:

khp31

Task completed Relevant Skills and Experience Crystal Reports, C#, .Net Proposed Milestones $30 USD - Milestone

$30 USD trong 30 ngày
(20 Đánh Giá)
4.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $22 cho công việc này

$10 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
simotonzar

Je peux vous envoyer un modele de crystal reports Relevant Skills and Experience J'ai deja realiser des projzt c# contenant le crystal reports

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0