deploy product

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

đã có source code (c# .net 6.0; angular) chạy local, VPS và domain mua từ vietnix. cần deploy project lên môi trường server và hiển thị trên domain.

Lập trình C# .NET Lập trình C++ ASP.NET Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #37521977

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

kapilasl

Hello, I am senior developer. I can deploy your application in server. Please contact me via chat Thank You

$35 USD trong 1 ngày
(24 Nhận xét)
5.3
Minakshi0925

Hi I have read your projects and fully understood your requirement but have some doubts on the same. Can we connect so we can discuss in detail . I'm waiting for your response

$20 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.8
Saeesoft

Hi, I am Microsoft Certified Solution Developer. From last more than 15 years, I have been handling A to Z of software development processes using various technologies. 15+ years in Microsoft technologies 15+ years Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0