Đã Đóng

desktop application

I will build and develop a profitable fury ea bot

Kĩ năng: Lập trình C#, Metatrader, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, .NET

ID dự án: #30166520