Đã Đóng

Desktop small application..

I need the Desktop small application.. Details will be discused with winning bidder.

Kĩ năng: Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm, .NET, PHP, Android

Về khách hàng:
( 607 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34054797