Develop a basic desktop application

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Need to develop a very basic desktop application. Need to be done in next 24 hrs.

It will hardly take 4-5 hrs to an experinced developer.

More details will be provided over chat.

Lập trình C# Visual Basic ASP.NET ASP

ID dự án: #37507714

Về dự án

15 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở