Đã Đóng

C# experienced desktop dev

Job Description:

I need a very experienced desktop C# developer. If you don't have at least 4 years of experience, don't bid.

Kĩ năng: Lập trình C#, Lập trình C++, Lập trình C, .NET, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 86 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #35336649