Đã Đóng

Finding devops -- 2

Job Description:

Hello

I am looking for a devops who knows below skills

- Azure

- C#

Details will be discussed on chat.

Please add "C#+Azure" on top of your bid

Thanks

Kĩ năng: Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm, Azure, DevOps

Về khách hàng:
( 8 nhận xét ) GDANSK, Poland

ID dự án: #35329772