Firmware Developer

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I'm seeking a skilled Firmware developer, with expertise in industrial communication protocols like Modbus TCP/IP, DNP3, IEC 101, 104, IEC 61850.

Lập trình C# .NET

ID dự án: #37773051

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 4 tuần trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình₹312500 cho công việc này

worksoft

Hi, We are a team with expertise in end-to-end IoT solutions development. We have experience in 1) Firmware development for various devices 2) Cloud development to support IoT implementations 3) Various machine commu Thêm

₹375000 INR trong 60 ngày
(10 Nhận xét)
4.2
aqibnasim

Hi gobalsrinivash, Your job post 'Firmware Developer ' grabbed my attention instantly because it perfectly matches the skill set I work on. Having read the requirements carefully, I am sure I can complete your proje Thêm

₹250000 INR trong 45 ngày
(1 Nhận xét)
4.0