Đóng

Fix Proxy Scraper VB.net Software

Dự án này đã được trao cho sureshdevi với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Have proxy scraper tool that was working fine, but now its getting hit and miss results, its locking up sometimes, and it doesnt get enough proxies in the scrape before checking - was getting 6000 resulting in 800-1000 working and now its getting 1800 with 400 working.

$50 job

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online