Đã hoàn thành

For Tuxtard ..

As discussed

Kĩ năng: Lập trình C#

Xem nhiều hơn: tuxtard, ewizlab, arabic dating email email yahoo as, add as file fla, discussed translation, discussed phone, digital museum discussed, discussed please proceed, completed template discussed, discussed

Về Bên Thuê:
( 107 nhận xét ) United States, Korea, Republic of

ID dự án: #1049230

Được trao cho:

tuxtard

Hello, I'm placing this bid as we've agreed

$400 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
3.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $625 cho công việc này

vnos

Dir Sir I Can do it for you.

$700 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
pwlasantha

i can do this

$700 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
SafArt

I'm doing this

$700 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0