Đã Đóng

Viết phần mềm tự động đăng nhập tài khoản game online

2 freelancer chào giá trung bình$2125 cho công việc này

RachitGroup

✋Xin chào, Chào mừng bạn!! ⭐⭐⭐⭐⭐ C / C ++ / C # EXPERT ⭐⭐⭐⭐⭐ Sau khi xem xét chi tiết công việc bạn đã cung cấp, tôi hiểu rằng bạn cần trợ giúp về Lập trình C ++ / C #. Tôi vui mừng nói rằng chúng tôi đã thực hiện c Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(29 Nhận xét)
5.8
thecuong000

Hello , I have over 7 years of experience developing coresir services with C / C ++ / java / QT / QML / IOT platform. I always pay attention to detail, always want to promote best practices and ensure high-quality proj Thêm

$2000 USD trong 15 ngày
(4 Nhận xét)
2.9