Đã Đóng

looking for experienced developer to create my own altcoin

Job Description:

create my own altcoin with explorer.

Kĩ năng: Lập trình C#, Bitcoin, Java, Golang, Ethereum

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Guwahati, India

ID dự án: #36201926

2 freelancer chào giá trung bình₹6150 cho công việc này

felix8859

I am blockchain expert. Provide project details. -

₹8000 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0