Maksud Project

Đã Đóng Đã đăng vào Sep 23, 2010 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Specialized C# project for Maksud

Lập trình C#

ID dự án: #803475

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa Oct 28, 2010 đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$82 cho công việc này

ExpertSolver

please Accept and pay

$75 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
5.7
phoenix1

Hello, i have experience of 3 years with c#.

$50 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
3.0
usmanpk

I have already developed these kind of projects. I am ready to start work on this project.

$60 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jaymaniyar

Hello I am having 2+ years experience in C# .net. Now I setup my own office here in India. I am ready to do this project. If you give up a chance to work, I will give you best. Thanking you :) Hope for your positive Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dreamersworld

Can we discuss to start ? Thanks.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
quatao12

I am Programer .Net

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ZeeshanMemon

Dear Sir, Kindly provide details of the project. Regards, Zeeshan Ahmed.

$150 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0