Đã Đóng

Quảng cáo chương trình MBA và DBA online

Viết, chạy các quảng cáo trên facebook và google về chương trình MBA online cho trường học tại nước ngoài. Yêu cầu người hoặc công ty ở Việt Nam.

Kĩ năng: Lập trình C#, Lập trình C++, .NET, PHP, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hai Phong, Vietnam

ID dự án: #28749895

2 freelancer chào giá trung bình$550 cho công việc này

(67 Nhận xét)
6.6
Ecybersolution

Greetings of the Day! I am Sunil. I have read the project description and I can create an Advertise online MBA and DBA program according to your requirements. I have 6+ years of competitive experience in web applicati Thêm

$350 USD trong 7 ngày
(17 Nhận xét)
5.1