Quảng cáo chương trình MBA và DBA online

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Viết, chạy các quảng cáo trên facebook và google về chương trình MBA online cho trường học tại nước ngoài. Yêu cầu người hoặc công ty ở Việt Nam.

Lập trình C# Lập trình C++ .NET PHP Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #28749895

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$550 cho công việc này

Ecybersolution

Greetings of the Day! I am Sunil. I have read the project description and I can create an Advertise online MBA and DBA program according to your requirements. I have 6+ years of competitive experience in web applicati Thêm

$350 USD trong 7 ngày
(17 Nhận xét)
5.1