Đã Đóng

Model thông báo comment cho bài viết giống facebook - open to bidding

Mình có danh sách các bài viết. mỗi bài viết sẽ có các comment. khi người dùng comment vào bài viết nào đó. thì trang quản trị admin sẽ hiển thông báo sổ xuống giống như face vậy. và khi click vào xem tất cả thì sẽ hiện danh sách comment mới chưa xem. Khi click vào 1 trong danh sách comment này sẽ dẫn cái link đến bài viết đó.

Ứng dụng real-time. ASP.NET MVC 5 hoặc hơn

Kĩ năng: .NET, ASP.NET, Lập trình C#, MVC, VB.NET

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #16293332

4 freelancer chào giá trung bình₫3805555 cho công việc này

khp31

Skills : .Net Core 2, Angular CLI, Angular 5, Angular 4, Angular2, Angular Js, C# .Net, MVC , HTML5, CSS3, Bootstrap, Typescript, Javascript, Jquery, ASPBOILERPLATE, Twilio, Kendo UI, Google API, Mobile Jquery,WPF, W Thêm

₫3444444 VND trong 90 ngày
(32 Nhận xét)
5.3
Agiletechstudio

Sir i read your initial requirements and i have some question regarding to your [login to view URL] we discuss it on chat ?

₫2777777 VND trong 3 ngày
(10 Nhận xét)
4.1
₫3333333 VND trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
2.9
anatolygenay123

Hello. ASP.NET expert! ......................................................................................

₫5666666 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0