Model thông báo comment cho bài viết giống facebook - open to bidding

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình có danh sách các bài viết. mỗi bài viết sẽ có các comment. khi người dùng comment vào bài viết nào đó. thì trang quản trị admin sẽ hiển thông báo sổ xuống giống như face vậy. và khi click vào xem tất cả thì sẽ hiện danh sách comment mới chưa xem. Khi click vào 1 trong danh sách comment này sẽ dẫn cái link đến bài viết đó.

Ứng dụng real-time. ASP.NET MVC 5 hoặc hơn

.NET ASP.NET Lập trình C# MVC VB.NET

ID dự án: #16293332

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình₫3805555 cho công việc này

khp31

Skills : .Net Core 2, Angular CLI, Angular 5, Angular 4, Angular2, Angular Js, C# .Net, MVC , HTML5, CSS3, Bootstrap, Typescript, Javascript, Jquery, ASPBOILERPLATE, Twilio, Kendo UI, Google API, Mobile Jquery,WPF, W Thêm

₫3444444 VND trong 90 ngày
(32 Nhận xét)
5.3
anatolygenay123

Hello. ASP.NET expert! ......................................................................................

₫5666666 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0