Đã Đóng

Need a forex data feed from xignite

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

achrafchiboub

i can find an API c# that provide what you need Relevant Skills and Experience c# developer Proposed Milestones $25 USD - all

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0