Đang Thực Hiện

C# Programmer Needed

I have one c# program.

but it has some errors.

as my knowledge, i can't debug it.

so some help needed.

Please place your bid.

thanks.

Kỹ năng: Lập trình C#

Xem thêm: programming help needed, programming errors, sharp programming, my c, c sharp, c errors, programmer help, program debug, sharp knowledge, programmer 2011, programmer t, getafreelancer place bid, ebay programming place bid, gatafreelancer place bid, ebay api place bid

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) New Delhi, India

Mã Dự Án: #1084587

Đã trao cho:

topscripter

Hello I can do it. Please check Pm.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

freelancer1977

Please check PM

$100 USD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
5.2
it2051229

Hi kindly check your inbox for my inquiries. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(55 Đánh Giá)
5.0