Đã Đóng

Xây dựng phần mềm

Phầm mềm về điều khiển hàng loạt máy ảo VPS. Có chức năng điều khiển chrome hoặc trình duyệt bất kỳ bên trong tương tác trên trang youtube

Kĩ năng: Lập trình C#, Selenium, .NET, HTML, CSS

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hà Nội, Vietnam

ID dự án: #33631461

2 freelancer chào giá trung bình$675 cho công việc này

myfamily06022016

Tôi có kinh nghiệm trong việc sử dụng selenium, trên 10 năm kinh nghiệm .net và C#. Dự án tương tự của bạn tôi đã từng thực hiện. Với sự nhiệt tình và tận tâm, tôi tin sẽ hoàn thành công việc của bạn. Cùng với quá trì Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
DuongNg99

Chúng ta có thể trao đổi thêm về yêu cầu không, bạn muốn chạy tool treen nền hệ điều hành nào, và nếu nó cần đăng nhập thì bên bạn có thể cung cấp data để test k

$600 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0