Đang Thực Hiện

c# project 101

Được trao cho:

freedieholmes

I can work on this project fast. I was into c-sharp programming for 4 years.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

bilal580

please check pm

$80 USD trong 5 ngày
(9 Nhận xét)
5.2
azeemhafeez

I am very honest and efficient with my work.I have already work on this kind of project.I am professionalized in c# project.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0