Đã hoàn thành

Resolve memory leakage problem in my WPF application

Được trao cho:

$195 USD trong 3 ngày
(37 Đánh Giá)
5.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $148 cho công việc này

$100 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
1.8