Đã Đóng

SAAS Aplication....

i need the SAAS Aplication for multiple job. Details will be discussed.

Kĩ năng: Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm, HTML, SaaS Sales

Về khách hàng:
( 634 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34798218