Tool Bulk Post Fanpage

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Lập trình tool cho Facebook có chức năng:

- Bulk Post (bài post ẩn) số lượng lớn (Max 500 post) lên 1 Fanpage cùng 1 lúc. Post bao gồm desciption + hình ảnh

- Data đầu vào sẽ là file excel danh sách gồm desciption + hình ảnh lấy từ 1 folder chung

- Sau khi post xong trả về file excel danh sách ID post ứng tới từng post.

Lập trình C# PHP Kiến trúc phần mềm Tiếp thị qua Internet JavaScript

ID dự án: #21902056

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$130 cho công việc này

RachitGroup

⭐⭐⭐⭐⭐ Xin chào, tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi có Xếp hạng 5 sao⭐⭐⭐⭐⭐ trong Freelanc Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
4.6