Đã Đóng

Xây dựng Tool biên tập file Word cơ bản.

Cần Code tool biên tập file word với yêu cầu như sau :

Ngôn ngữ : Asp.Net MVC, C#

Chức năng : Đầu vào là Các File Word --> đầu ra là 1 file Word tổng (nối các file lại) đã được tạo mục lục, đánh số trang.

( Chỉ cần Code C# chạy ngon là được, nên không cần đầu tư nhiều FrontEnd )

Kĩ năng: Lập trình C#, ASP.NET

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Da Nang, Vietnam

ID dự án: #33650576